سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان غیر دولتی ادیب ایرانیان
 پانل ورود کاربران

 جستجو
 پربیننده ترین مطالب
 تقویم روز
 وبلاگ های به روز شده
 مدرسه زندگی
به نام خدا
مهارت تست زني
 
آزمون هاي چهار گزينه اي كه در كشور ما تحت عنوان آزمون هاي تستي شناخته مي شوند يكي از انواع آزمون ها مي باشد، كه در سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته و در كنكور نيز نقش اساسي را دارا مي باشد.
 
 
مهارت تست زني

آزمون هاي چهار گزينه اي كه در كشور ما تحت عنوان آزمون هاي تستي شناخته مي شوند يكي از انواع آزمون ها مي باشد، كه در سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته و در كنكور نيز نقش اساسي را دارا مي باشد. داوطلبان كنكور به دليل اينكه در طول تحصيل خود معمولاً با آزمون هاي تشريحي سروكار داشته اند، در برخورد با اين گونه آزمون ها دچار مشكلاتي مي شوند.

عده اي كه مي خواهند خود را فقط در طول يك سال ( سال آخر ) با سيستم تستي آشنا كنند تا بتوانند در اين آزمون ها نتيجه ي خوبي را كسب نمايند، قطعاً با مشكلاتي مواجه مي شوند. بنابراين به عنوان يك پيشنهاد بسيار مهم به دانش آموزان توصيه مي كنم كه با سؤالات چهارگزينه اي و نحوه ي پاسخ گويي به آن ها از سال هاي قبل آشنا شوند. مثلاً پس از تسلط به مفاهيم و مطالب يك درس و پس از حلّ تمرين هاي آن، به عنوان مسايل اضافه به پاسخ گويي تست هاي مربوط به آن موضوع بپردازيد. البته دانش آموزان سال هاي دوم و سوم دبيرستان بايد اين مسأله را جدي تر بگيرند.
در آزمون هاي چهارگزينه اي تأكيد سؤالات بر روي مفاهيم و جزييات مي باشد. بنابراين در هنگام مطالعه جهت آمادگي براي اين آزمون ها، همه ي نكات درس را به دقت بخوانيد و هيچ قسمتي را رها نكنيد، خود را به جاي طرّاح سؤال گذاشته و سعي كنيد هيچ نكته اي را از قلم نيندازيد.
توجه داشته باشيد كه موفقيت در كنكور همانند گنجينه اي است كه درون صندوقي قرار دارد و كليد آن در سطرسطر كتاب هاي درسي گذاشته شده است و براي دست يابي به آن بايد سطر به سطر كتاب را به دقت بخوانيد و بفهميد.

تست چيست؟

معمولاً سؤالات آزمون ها به دو صورت باز پاسخ و بسته پاسخ تنظيم مي گردد.
منظور از سؤالات باز پاسخ همان سؤالات انشايي هستند كه در اين نوع سؤالات پاسخ دهندگان هرگونه كه تمايل دارند مي توانند به سؤالات طراحي شده جواب بدهند. اما سؤالات بسته پاسخ يا همان تست ها، به سؤالاتي گفته مي شود كه پاسخ هاي آن قبلاً توسط معلم تهيه شده و دانش آموز فقط بايد پاسخ هاي موردنظر خود را انتخاب نمايد.
تست ها از دو قسمت تشكيل شده اند.
الف) صورت سؤال ( متن پرسش يا تنه سؤال )
ب) گزينه ها يا پاسخ هاي پيشنهادي
تنه ي سؤال يك جمله استفهامي است و گزينه ها، پاسخ هاي احتمالي آن هستند كه پاسخ دهنده از بين آن ها جواب يا جواب هاي موردنظر را انتخاب مي كند.

درصدگيري ( نمره ي خام )

با توجه به اين كه در آزمون هاي استاندارد مانند آزمون سراسري و يا دانشگاه آزاد اسلامي نمره ي منفي وجود دارد اگر به سؤالي پاسخ غلط بدهيد. علاوه بر اين كه نمره ي مربوط به آن را دريافت نمي كنيد، نمره اي را نيز از دست مي دهيد يعني به ازاي هر سه پاسخ غلط يك پاسخ صحيح حذف مي شود. بنابراين توصيه مي كنم به سؤالات با دقت پاسخ دهيد و به سؤالاتي كه پاسخ آن ها را نمي دانيد پاسخ ندهيد.
براي تعيين درصد پاسخ گويي صحيح به سؤالات با احتساب نمره ي منفي از رابطه ي زير استفاده مي كنند:
سؤالات به پاسخگويي درصد=((درست هاي تست تعداد×3)-غلط هاي تست تعداد)/(ها تست كل تعداد×3)×100
مثلاً اگر شما به 30 تست پاسخ داده ايد و توزيع جواب هاي شما به اين صورت باشد.درست 20- غلط 6- نزده 4 نتيجه ي كار شما به شكل زير خواهد بود:
( يعني شما به 60 درصد سؤالات جواب صحيح داده ايد )
تذكر: در هنگام تست زني سعي كنيد از برگه هاي مخصوص پاسخ ( پاسخنامه ) استفاده كنيد و از پاسخ دادن به صورت زير اجتناب كنيد:
20- الف 21- ج 22- الف 23- د

قانون احتمال و تست زني

همان طور كه بيان شد در آزمون هاي استاندارد نمره ي منفي وجود دارد. يعني به ازاي هر پاسخ غلط يك سوم نمره ي منفي تعلق مي گيرد. اگر سؤالي را بدون پاسخ بگذاريد هيچ نمره ي منفي نمي گيريد ولي در صورتي كه به سؤالي پاسخ اشتباه دهيد علاوه بر آن كه نمره ي آن را كسب نمي كنيد بلكه
1/3 نمره نيز از دست مي دهيد 1/3-. به همين دليل براي اكثر دانش آموزان سؤال زير پيش مي آيد:
اگر پاسخ سؤالي را نمي دانستيم آيا مي توانيم آن را به صورت شانسي بزنيم؟
براي پاسخ به سؤال بالا چند حالت زير را در نظر مي گيريم؟
اگر در تستي هيچ يك از گزينه ها را نتوانستيد حذف كنيد و بخواهيد از روي شانس به آن پاسخ دهيد احتمال انتخاب گزينه صحيح 1/4 مي باشد يعني 25 درصد. 25 درصد در رياضيات احتمال ضعيفي است بنابراين به اين تست پاسخ ندهيد و به سراغ تست بعدي برويد.
اگر در تستي با توجه به معلومات و دانش تان توانستيد يك گزينه را حذف كنيد و بخواهيد بين سه گزينه باقي مانده به طور شانسي به آن پاسخ دهيد، احتمال انتخاب گزينه درست 1/3 مي باشد. و اين احتمال خيلي بالا نيست.
اگر در تستي مطمئن شديد، دو گزينه اشتباه بوده و بخواهيد گزينه ي درست را به طور احتمالي حدس بزنيد احتمال انتخاب گزينه ي درست 1/2 يا 50 درصد مي باشد كه احتمال خوبي مي باشد. بنابراين در اين مورد يكي از دو گزينه ي باقي مانده را انتخاب كنيد. در انتخاب آن دقت كنيد اولين گزينه اي كه به نظرتان درست آمد همان را علامت بزنيد.

تمرين تست زني با دو خودكار

همان طور كه قبلاً بيان شد در هنگام تست زدن، زمان استاندارد را مدّنظر داشته باشيد و سعي كنيد به تست ها در اين زمان پاسخ دهيد. زمان استاندارد براي هر تست عمومي 40-45 ثانيه و براي هر تست اختصاصي 65-75 ثانيه مي باشد.
توجه داشته باشيد كه در پاسخ گويي به تست ها توجه به زمان مسأله ي مهمي مي باشد. اگر شما به تمام مطالب درسي تسلط داشته باشيد ولي نتوانيد سؤالات را در زمان مربوطه پاسخ دهيد، قطعاً نتيجه ي خوبي كسب نمي كنيد. بنابراين توجه به زمان پاسخ گويي تست ها مسأله ي بسيار مهمي است. علاوه بر اين سعي كنيد به خاطر سرعت عمل، دقت خود را در هنگام پاسخ گويي به تست ها از دست ندهيد.
بنابراين براي پاسخ گويي تست ها به سه نكته ي زير توجه داشته باشيد:
1-دانش كافي 2- سرعت عمل 3- دقت
بنابر آن چه بيان شد شما در هنگام تمرين و بررسي تست ها از همين حالا مسأله ي زمان را مورد توجه قرار دهيد و سعي كنيد با تمرين، به سؤالات در زمان استاندارد پاسخ دهيد.
توجه: در تست زدن آزمون ها تنها از مداد مشكي استفاده شود!
براي كسب توانايي مي توانيد از تست زني با دو خودكار استفاده كنيد. ( در تمرين ها جهت آمادگي ) در اين روش در هنگام تست زني از دو خودكار با دو رنگ متفاوت ( مثلاً آبي و مشكي ) استفاده نماييد. ابتدا با ايجاد شرايط واقعي كنكور و با در نظر گرفتن زمان استاندارد شروع به پاسخگويي سؤالات با خودكار آبي كنيد. هرگاه زمان استاندارد به پايان رسيد خودكار خود را عوض كرده و با خودكار مشكي به بقيه ي سؤالات جواب دهيد.
در دفعات اول استفاده از اين روش مشاهده مي كنيد كه در زمان استاندارد به سؤالات كمي پاسخ داده ايد يعني حجم پاسخ گويي سؤالات با رنگ آبي خيلي كم تر از پاسخ هايي است كه با رنگ آبي و مشكي داده ايد. ولي به مرور زمان خواهيد ديد كه حجم استفاده از خودكار مشكي ( سؤالاتي كه در خارج وقت استاندارد پاسخ داده ايد ) رفته رفته كاهش مي يابد. پس از اين كه به تمامي سؤالاتي كه احاطه داريد پاسخ داديد درصد پاسخ هاي درست خود را با در نظر گرفتن نمره ي منفي و با توجه به فرمول مربوط ( كه در همين فصل و در قسمت درصدگيري بيان شده است ) در دو حالت زير محاسبه كنيد. اول براي سؤالاتي كه در زمان استاندارد پاسخ داده ايد (خودكار آبي ) و سپس براي تمامي سؤالات چه آنهايي كه در وقت استاندارد و چه در خارج اين وقت پاسخ داده ايد ( خودكار آبي و مشكي )
درصد پاسخ گويي در وقت استاندارد به شما نشان مي دهد كه شما در وقت استاندارد به چند درصد سؤالات پاسخ درست داده ايد. و درصد پاسخ گويي دوم به شما نشان مي دهد كه شما بر چند درصد مطالب احاطه داشته ايد.
بنابراين اگر درصد پاسخ گويي در وقت استاندارد كم باشد، بايد به زمان توجه كنيد و سرعت عمل خود را با تمرين افزايش دهيد. در صورتي كه درصد پاسخ گويي كلي شما بالا بود نشان مي دهد شما به مطالب احاطه ي كافي داريد و فقط بايد به مسأله زمان توجه كنيد ( براي اين كار سعي كنيد به پاسخ گويي تست هاي بيشتري بپردازيد ) و اگر درصد پاسخ گويي كلي شما كم بود نشان دهنده ي اين است كه به مطالب احاطه ي كافي نداريد بنابراين قبل از تست زني هاي بعدي ( تست هاي جديد ) در مورد مطلب مربوطه ابتدا به درس مراجعه كرده و آن را دوباره بخوانيد يا مرور كنيد و پس از آن كه به مطالب و مفاهيم آن احاطه يافتيد به سراغ تست زني برويد.

فنون تست زني

در آزمون هاي چهارگزينه اي( تستي ) علاوه بر كنار گذاشتن بعضي از درس ها و يا سطحي خواندن و شيوه ي نادرست مطالعه، شايع ترين عامل شكست، عدم آشنايي با اجراي صحيح روش هاي تست زني مي باشد. بنابراين اگر تصميم داريد در آزمون هاي تستي موفق شويد ضروري است علاوه بر مطالعه ي دقيق و اصولي و ايجاد آمادگي روحي و رواني لازم، با شيوه هاي درست تست زني آشنا شويد. اين قسمت شما را با شيوه هاي درست تست زني آشنا مي سازد. لذا پس از مطالعه ي دقيق اين قسمت، سعي كنيد در هنگام پاسخ دادن به تست ها به صورت تمريني و قبل از كنكور به تك تك نكات توجه كرده و آن ها را به دقت به كار ببريد. اين كار، بازدهي شما را در هنگام برگزاري هر آزموني به خصوص كنكور به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد:

1- سؤال را به دقت بخوانيد:

اولين كار در حلّ تست، خواندن دقيق سؤال مي باشد.
در هنگام خواندن سؤالات به كلمات كليدي توجه كنيد و زير آن ها خط بكشيد مثلاً كلماتي مانند همه، هيچ يك، هميشه، هرگز، بزرگ ترين، كوچك ترين، درست ترين، نادرست ترين، كم ترين، بيشترين و... هم چنين به راهنمايي هايي كه در سؤالات آمده است توجه كنيد. در صورتي كه فهميدن صورت سؤال براي شما دشوار باشد سعي كنيد ابتدا سؤال را به صورت ساده براي خود بيان كنيد و ببينيد سؤال از شما چه مي خواهد و سپس به پاسخ دادن آن بپردازيد.

2- قبل از نگاه كردن به گزينه ها، پاسخ درست را در ذهن خود حدس بزنيد:

به تجربه دريافته ام كه بهترين راه پاسخ گويي به تست ها اين است كه قبل از ديدن گزينه ها، به سؤال در ذهن خود پاسخ داده و سپس در بين گزينه ها به دنبال آنپاسخ بگرديد و آن را علامت بزنيد. در آزمون هاي چهارگزينه اي معمولاً برخي گزينه ها بسيار به هم شبيه هستند و ممكن است اين شباهت شما را به اشتباه بيندازد بنابراين قبل از مراجعه به گزينه ها پاسخ آن را در ذهن خود بيابيد و سپس گزينه ي درست را تعيين كنيد. اين كار باعث صرفه جويي در وقت نيز خواهد شد.

3- از روش حذف گزينه هاي غلط استفاده كنيد:

در صورتي كه پس از خواندن سؤال نتوانستيد پاسخ را حدس بزنيد و با مراجعه به گزينه ها نيز جواب درست را نيافتيد، مي توانيد گزينه هايي را كه مطمئن هستيد اشتباه مي باشند حذف كنيد. اين كار باعث مي شود تعداد گزينه ها محدودتر شده و به شما در پاسخ گويي درست به تست مربوطه كمك مي كند. در صورتي كه نتوانستيد تمام گزينه هاي غلط را حذف كنيد با توجه به قانون احتمال كه قبلاً بيان شد مي توانيد به پاسخ گويي بپردازيد.

4- هرچهار گزينه را بررسي كنيد:

هنگام پاسخ گويي به تست ها، حتماً چهار گزينه را با دقت بخوانيد زيرا بعضي وقت ها، گزينه ي آخر« همه ي موارد مي باشد » و داوطلبي كه در اين شرايط با ديدن اولين گزينه آن را علامت زده باشد، به اين تست پاسخ اشتباه داده است. بنابراين چهار گزينه را دقيق بخوانيد در مورد تست هايي كه در صورت آن ها- درست ترين گزينه- را از شما خواسته اند، به نكته ي فوق بيشتر دقت داشته باشيد.

5- اول به پرسش هاي ساده و سپس به پرسش هاي وقت گير پاسخ دهيد.

در هنگام پاسخ گويي به تست ها ممكن است سه حالت پيش بيايد:

الف) تست ساده

برخي از سؤالات را بلد هستيد و مي توانيد به آن ها در وقت استاندارد خودش پاسخ دهيد. به آن ها جواب داده و به سراغ تست بعدي برويد.

ب) تست وقت گير

برخي از سؤالات را بلد هستيد ولي آن ها وقت گير هستند و براي پاسخ گويي به آن ها بايد مدت زمان يا انرژي بيشتري مصرف كنيد و يا به بعضي از سؤالات در صورتي كه مدت زمان بيشتري فكر كنيد، مي توانيد پاسخ درست بدهيد. در كنار اين سؤالات يك علامت مخصوص مثل را زده و به سراغ تست بعدي برويد.

ج) تست دشوار

برخي از سؤالات را اصلاً بلد نبوده و يا اصلاً برايتان ناآشنا مي باشند و به طور كلي به آن ها نمي توانيد پاسخ بدهيد. در كنار اين سؤالات يك علامت × گذاشته و به سراغ تست بعدي برويد. در هنگام مرورهاي بعدي روي اين گونه سؤالات وقت نگذاريد. در هنگام زدن تست ها براي اولين بار فقط به تست هاي ساده پاسخ دهيد و از تست هاي وقت گير با زدن علامت و تست هاي دشوار با زدن علامت × در كنار آن ها، بگذاريد. هنگامي كه به تمامي سؤالات يك درس پاسخ داديد خواهيد ديد هنوز مدت زماني از وقت استاندارد باقي مانده است سپس به سراغ درس بعدي رفته و با همين روش به پاسخ گويي آن ها بپردازيد هنگامي كه به تمام دروس با اين شيوه يك بار پاسخ داديد، ببينيد چه قدر وقت باقي مانده است. سپس در وقت باقي مانده به سراغ تست هايي كه با علامت ( تست هاي وقت گير ) مشخص كرده ايد رفته و به آن ها پاسخ دهيد و از تست هايي با علامت‌×(تست هاي دشوار ) عبور كنيد. فقط دقت داشته باشيد باقي مانده را بين دروس و بين تست هاي وقت گير به خوبي تقسيم كنيد. با استفاده از اين روش شما در مرحله ي اول به تمامي سؤالات ساده پاسخ مي دهيد و بدين ترتيب يك تست مشكل، وقت و انرژي زيادي را از شما نمي گيرد و اگر نتوانستيد به آن پاسخ بدهيد، زمان پاسخ گويي به تست هاي ساده را نيز از دست نمي دهيد، بنابراين به تست هاي دشوار پاسخ ندهيد و زمان پاسخ گويي به آن ها را به جواب دادن سؤالات ساده اختصاص بدهيد. توجه داشته باشيد در يك درس ارزش سؤالات يكسان است، چه سؤال ساده باشد چه مشكل.

6- تست هاي وقت گير را رها كنيد.

اگر در حلّ تستي كه نياز به محاسبه دارد و شما ابتدا فكر مي كنيد كه مي توانيد پاسخ درست به آن بدهيد، متوجه شديد كه اين تست بيش از چند دقيقه وقت شما را به خود اختصاص داده و به جواب درست نرسيده ايد، آن را رها كرده و به سراغ سؤال بعدي برويد. برخي از داوطلبان مخصوصاً داوطلبان قوي، هنگامي كه به اين تست ها برمي خورند و مي بينند كه وقت زيادي از آن ها گرفته است، با خود مي گويند هر طور شده است بايد اين تست را حل كنم. و با اين كار وقت و انرژي زيادي را از دست مي دهند و پس از گذشت مدت زمان طولاني متوجه مي شوندكه وقت خود را به هدر داده اند.

7- شماره ي تست را در پاسخ نامه با شماره ي سؤالات مطابقت دهيد.

هر پنج يا ده سؤال يك بار شماره ي تست ها را در پاسخ نامه با شماره ي دفترچه سؤالات كنترل كنيد تا از جا به جا زدن پاسخ ها جلوگيري به عمل آيد.

8- مطمئن شويد در پاسخ نامه خانه ي درست را پر كرده ايد،

مخصوصاً اگر جواب تستي مثلاً عدد 3 شد آن را با گزينه ي سوم اشتباه نگيريد. بنابراين در حين پر كردن محلّ پاسخ نامه دقت كافي داشته باشيد.

9- زمان را كنترل كنيد.

در حين پاسخ گويي به تست ها به مسأله ي زمان نيز دقت داشته باشيد و سعي كنيد به سؤالات هر درس حداكثر در مدت زمان استاندارد كه روي دفترچه نيز آمده است، پاسخ بدهيد. توجه كنيد عدم كنترل زمان در كنكور براي برخي از داوطلبان تجربه ي تلخي را به همراه داشته است. بنابراين شما آن را تجربه نكنيد. دقت داشته باشيد در آزمون هاي تستي، بلد بودن و احاطه داشتن بر مطالب به تنهايي كافي نيست بلكه بايد بتوانيد به سؤالات در همان وقت تعيين شده پاسخ درست بدهيد.

10- جواب هاي درست را همان موقع كه حل مي كنيد به پاسخ نامه انتقال دهيد.

برخي از داوطلبان عادت كرده اند ابتدا درون دفترچه سؤالات پاسخ ها را علامت مي زنند و سپس همه ي آن ها را به پاسخ نامه منتقل مي كنند و اين امر به دليل آن كه معمولاً در اواخر وقت آزمون انجام مي گيرد با كمبود وقت و يا اشتباه در انتقال جواب ها به پاسخ نامه همراه مي شود.

11- تمام سؤالات دفترچه را بخوانيد.

در هنگام پاسخ گويي به تست ها، از اولين سؤال شروع كرده و تمام سؤالات را بخوانيد. برخي از داوطلبان اگر در درسي به چند سؤال متوالي نتوانند پاسخ دهند، روحيه ي خود را از دست مي دهند و گاهي اوقات بقيه ي سؤالات را رها كرده و يا با دقت كافي آن ها را نمي خوانند. در اين زمينه اولاً سعي كنيد آرامش خود را از دست ندهيد، نفس عميقي بكشيد و با خود بگوييد حتي نفراتي كه رتبه هاي خوب كنكور را كسب مي كنند به تمامي سؤالات آزمون پاسخ نمي دهند و با تلقين هاي مشابه، روحيه و تمركز خود را حفظ كنيد. ثانياً دقت داشته باشيد سؤالات بعدي را با دقت بخوانيد و آن ها را رها نكنيد، شايد بعد از اين سؤالات، چند تست ساده مطرح شده باشد. و ثالثاً دقت كنيد حتي در دروس مشكل نيز سؤالات ساده وجود دارد بنابراين تمام سؤالات دفترچه را حدّاقل براي يك بار بخوانيد و از هيچ سؤالي نخوانده رد نشويد.

12- اگر پاسخي را علامت زديد، آن را تغيير ندهيد.

تحقيقات نشان داده كه احتمال درست بودن پاسخي كه براي اولين بار به ذهن مي رسد و شما آن را انتخاب كرده ايد بسيار زياد است.
بنابراين در مرورهاي بعدي روي تست ها به شيوه اي كه در بالا و در قسمت 5 مطرح شد، پاسخ را تغيير ندهيد مگر آن كه مطمئن شويد پاسخي را كه پيدا كرده ايد از پاسخ اوليه صحيح تر مي باشد.

13- اگر آزمون چهارگزينه اي نمره ي منفي نداشت، به همه ي سؤالات پاسخ دهيد.

البته آزمون هاي استاندارد شده اي مانند كنكور سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي داراي نمره ي منفي هستند. بنابراين در پاسخ گويي به آن ها به نمره ي منفي و به نكاتي كه در بحث قانون احتمال بيان شد، دقت كنيد.

14- تمام صفحات دفترچه آزمون را دقيق بازبيني كنيد.

اين كار از فراموش كردن يا نديدن برخي از صفحات و يا برخي از سؤالات جلوگيري مي كند.

15- در تست هايي كه نياز به محاسبه دارد، علاوه بر سرعت عمل، دقت كافي نيز داشته باشيد.

16- اول احاطه به مطالب درسي سپس تمرين تست زني.

در هنگام زدن تست هاي تمريني قبل از كنكور، تا بر مطالب درسي احاطه كافي نيافته ايد هرگز شروع به تست زني نكنيد. ابتدا بر مطالب و مفاهيم كتاب تسلط كافي پيدا كنيد و پس از پاسخ گويي به پرسش ها، تمرين ها و مسايل كتاب به سراغ تست برويد.

17- تمرين مديريت زمان:

در هنگام تست زني تمريني، حتماً وقت استاندارد پاسخ گويي به سؤالات را در نظر داشته باشيد و در اين زمينه بهترين روش استفاده از تست زني با دو خودكار مي باشد.

18- علت اشتباه خود را پي گيري كنيد:

پس از زدن تست ها با در نظر گرفتن نمره ي منفي درصد خود را محاسبه كنيد و به بررسي دقيق پاسخ ها بپردازيد. و به سؤالاتي كه پاسخ اشتباه داده ايد دقت كنيد و دليل پاسخ گويي اشتباه به اين سؤال را مشخص كنيد. مثلاً اگر دقت شما كافي نبوده و يا در محاسبات تبحّر لازم را نداشته ايد با تمرين آن ها را كسب نماييد و درصورتي كه به مطلب احاطه كافي نداريد مجدداً به سراغ متن درس رفته و اين بار با دقت بيشتري آن را مطالعه كنيد.

19- در هنگام مطالعه خود را به جاي طرّاح سؤالات بگذاريد:

در هنگام مطالعه جهت آزمون هاي چهارگزينه اي خود را به جاي طرّاح سؤال گذاشته و به تمام موارد دقت داشته باشيد و تمام تصاوير، عكس ها، پاورقي ها و نمودارها و خط به خط مطالب را به دقت بررسي و مطالعه كنيد. علاوه بر احاطه بر روي مطالب و مفاهيم به جزييات مطرح شده در آن ها نيز دقت داشته باشيد و تمام آن ها را فرابگيريد.

20- تست هاي استاندارد و تست هاي طبقه بندي شده:

بهترين تست ها، تست هايي هستند كه استاندارد باشند، بنابراين بهترين كتاب هاي تست، كتاب هايي هستند كه حاوي تست هاي كنكور سراسري و دانشگاه آزاد باشند. البته تست هاي طبقه بندي شده نيز منابع مفيدي براي ارزيابي ميزان يادگيري مي باشند.

21- حذف گزينه هاي مترادف و هم معني:

گزينه هاي هم معني و مترادف، صحيح نيستند. به ياد داشته باشيد كه فقط يكي از گزينه ها، پاسخ صحيح تست مي باشد. پس گزينه هايي كه از معني و مفهوم مساوي برخوردارند، جواب صحيح تست نمي باشند. بنابراين سريعاً آن ها را حذف كنيد و در گزينه هاي باقي مانده به دنبال پاسخ صحيح بگرديد.

22- صورت سؤال، راهنماي پاسخ صحيح:

در بعضي از سؤالات سرنخ هاي مناسبي در صورت سؤال وجود دارد كه شما را به گزينه ي درست هدايت مي كند. به خصوص در تست هاي استاندارد، اطلاعات لازم براي حلّ تست، در صورت همان سؤال وجود دارد. سعي كنيد با مطالعه ي دقيق متن سؤال، اطلاعات لازم را از صورت تست استخراج كنيد. زير كلمات مهم و كليدي تست خط بكشيد و كلماتي كه معني تست را عوض مي كنند مشخص كنيد و سپس به حلّ آن بپردازيد. تا از دوباره كاري و اتلاف وقت جلوگيري شود.

23- از طولاني بودن سؤال نترسيد:

با ديدن صورت طولاني يك تست از حلّ ان منصرف نشويد. توجه داشته باشيد كه طرّاحان برجسته و ماهر، اغلب نكات مهم را در تست هاي كوتاه پاسخ مجمل مي گنجانند. براين اساس، بسياري از تست هايي كه ظاهري طولاني دارند داراي راه حلّ ساده اي مي باشند و با كمي دقت مي توان آن ها را حل نمود.

نكات قابل توجه در تست زني

اگر در زدن تست ها درصد پاييني كسب كرديد حتماً متن درس و يا خلاصه هاي خود را دوباره و با دقت بيشتري بخوانيد.
دانش آموزان سال سوم، تمركز خود را بر روي امتحان نهايي گذاشته و سعي كنند خوب بر مطالب درس ها احاطه پيدا كنند و در كنار آن تست زني را فراموش نكنند.
يك ماه مانده به كنكور ديگر زمان يادگيري مطالب جديد نيست بلكه بايد به تست زني، مرور مطالب و رفع اشكال پرداخت.
در هنگام حدس زدن، معمولاً اولين حدس شما صحيح ترين است. بنابراين جواب خود را در صورتي عوض كنيد كه مطمئن باشيد پاسخي را كه پيدا كرده ايد از پاسخ اول شما صحيح تر است.
زماني را براي مرور تست بگذاريد، ولي پاسخ ها را عوض نكنيد مگر اين كه اطمينان حاصل كنيد كه پاسخ اول شما غلط بوده است. هرچه بيشتر بر سر سؤال مردّد و دودل باشيد بيشتر سرگيجه مي گيريد.
بعد از اتمام تست، جواب هاي غلط خود را بررسي كنيد و ببينيد چرا آن ها را غلط زده ايد. به اين ترتيب ضريب اشتباهات خود را در آزمون هاي بعدي كاهش مي دهيد.
پاسخ نامه هاي خود را نگه داريد: سيستم بايگاني براي پاسخ نامه ي تست هايي را كه مي زنيد، درست كنيد. اگر خود را براي كنكور آماده مي كنيد بهتر است پاسخ نامه هاي خود را بايگاني كنيد قبل از بايگاني ابتدا مشخصات شامل نام درس، نام كتاب تست، شماره ي صفحه و تاريخ را در بالاي پاسخ نامه بنويسيد. سپس پاسخ هاي غلط را با كشيدن خط و تست هاي نكته دار را با علامت ستاره در سمت راست شماره ي تست مشخص كنيد و در انتها تعداد پاسخ هاي درست و غلط و درصد پاسخ هاي صحيح را با خودكار قرمز در انتهاي پاسخ نامه بنويسيد و آن گاه پاسخ نامه را بايگاني كنيد. مزاياي اين كار عبارت است از:
با مراجعه به پاسخ نامه ها نكات تست هاي نكته دار را در يك دفتر مخصوص يادداشت كنيد. اين دفتر در روزهاي پاياني بسيار ارزشمند است.
با مراجعه مجدد به اين بايگاني مي توانيد تست هايي را كه غلط زده ايد مجدداً حل كنيد و اگر دوباره دچار اشتباه شديد ضعف خود را در مبحث درسي مربوطه برطرف كنيد.
در فاصله يك ماه مانده به كنكور فرصت لازم براي مرور هزاران نكته ي تست وجود ندارد بنابراين رجوع به اين سيستم بايگاني در روزهاي پاياني، زمان شما را مديريت مي كند و شما را از سردرگمي درمي آورد.
منبع مقاله:
كياني، اردشير؛ (1389)، مهارت هاي تحصيلي، تهران، وراي دانش، چاپ پنجم.

تاریخ انتشار: 1395/09/20


شکیبا باشید...

 متولدین امروز
 دانش آموز ممتاز