سامانه مدرسه هوشمند پویان



دبیرستان غیر دولتی ادیب ایرانیان
 پانل ورود کاربران

 جستجو
 پربیننده ترین مطالب
 تقویم روز
 وبلاگ های به روز شده
 مدرسه زندگی

آرامش نتیجه سه عبارت است

تجربه دیروز

استفاده امروز

امید به فردا

ولی اغلب ما با سه عبارت دیگر زندگی می کنیم

حسرت دیروز

اتلاف امروز

ترس از فردا

در حالی که آفریدگار مهربان

گذشته را عفو

امروز را مدد

و فردا را کفایت می کند

پس با آرامش زندگی کن


تاریخ انتشار: 1395/01/21

 متولدین امروز
 دانش آموز ممتاز